BG FR RO

Titlul proiectului

Transfer al Brevetului National Pisteur/Salvator din Franta

Context si justificare

Dezvoltarea statiunilor de schi prezinta un interes ridicat pentru dezvoltarea economica a regiunilor muntoase din România si din Bulgaria, asa cum este si cazul Frantei.

Statiunile de schi existente nu se ridica la nivelul de calitate al serviciilor oferite de marile statiuni europene si mai ales franceze. Franta a dobândit o mare notorietate în domeniu, aici aflându-se majoritatea principalelor statiuni internationale de schi.

Activitatile-cheie legate de schi se refera la pregatirea si întretinerea pârtiilor, la securitatea preventiva si la salvarea pe domeniul schiabil.

Personalul angajat spre a asigura îndeplinirea acestor obiective are sarcini dintre cele mai diverse: amenajarea, pregatirea si întretinerea pîrtiilor, fabricarea zapezii, primirea clientilor, prevenirea, balizarea, semnalizarea, informarea, gestiunea, declansarea avalanselor, salvare.

În timp ce activitatea de salvare este bine organizata în Bulgaria si în România, cea de întretinere si de securizare a domeniului schiabil este deficitara. Aceste 2 activitati principale sunt separate în România si în Bulgaria, spre deosebire de Franta.

În Franta, aceste 2 activitati sunt atestate printr-un certificat, Brevetul National de Pisteur/Salvator. 

Proiectul PISTEUR s-a concretizat prin transferul atestarii franceze în cele 2 tari partenere, cu adaptarea respectivului certificat la contextele specifice ale fiecarei tari.

Asistam la o evolutie a practicilor de schiat, a tipurilor de clienti, a contextelor economice ale statiunilor precum si a tehnicilor si instrumentelor de prim-ajutor. Astfel, componentei cunostinte tehnice de baza, dominanta în momentul crearii brevetului francez, i se adauga în prezent o dimensiune de promovare comerciala si de prevenire a riscurilor de mediu.

Complexitatea ridicata a acestei meserii presupune sa se acorde atentie si formarii pedagogice a formatorilor.

Parteneri din cele 3 tari s-au constituit într-un consortiu. Fiecare tara este reprezentata prin 3 categorii de parteneri:

  • Reprezentanti ai întreprinderilor din sectorul economic al statiunilor de schi : organizatii patronale, asociatii profesionale si de servicii pentru pârtii, asociatii de salvatori;
  • Universitati cu capacitate de expertiza în domeniul economiei zapezii;
  • Organisme de formare continua cu experienta în domeniul ingineriei formarii.

Obiective

Proiectul are drept obiectiv general sa contribuie la profesionalizarea personalului ce intervine în activitatile de pregatire, întretinere si salvare pe domeniul schiabil din România si Bulgaria, astfel încât sa contribuie la ridicarea nivelului serviciilor oferite de statiunile lor de schi. Pe termen lung, este vorba si despre favorizarea mobilitatii acestor profesionisti între statiunile de schi europene, mobilitate ce va veni odata cu internationalizarea clientelei.  

Transferul consta în punerea la dispozitia partenerilor români si bulgari a produsului experientei franceze, Brevetul national de pisteur salvator. Partenerii români si bulgari si-au însusit integral sau în parte acest brevet si continutul sau, în functie de provocarile cu care se confrunta si de cadrul normativ în care se situeaza activitatea lor.

Acest proiect de transfer a creat si oportunitatea de a pune în discutie:

  • avantajele si neajunsurile separarii functiilor de întretinere pe de o parte si de salvare pe de alta parte, dezbatere lansata în fiecare dintre cele 3 tari; 
  • adaptare a sistemului francez (continuturi formative si calificari profesionale) la contextele român si bulgar.

În acelasi timp, pentru toti partenerii, proiectul a constituit ocazia de a împartasi aceeasi cultura pedagogica centrata pe o abordare identica, „Abordarea Prin Competente” (APC).

O alta caracteristica majora a acestei culturi pedagogice europene este legata de Cadrul European al Calificarilor. Proiectul îsi propune astfel drept obiectiv sa contribuie la gândirea colectiva în Europa, în cadrul constructiei unui spatiu european de învatamânt si de formare profesionala. Parcursurile de formare elaborate tin cont de Cadrul European al Calificarilor, conform recomandarilor Comisiei Europene.

Grupuri tinta

Publicul tinta este format din angajatii care îndeplinesc sarcini de pregatire, întretinere a domeniului schiabil, dar si din cei care asigura salvarea pe acelasi domeniu schiabil.

Pe termen scurt, rezultatele proiectului mai vizeaza si formatorii de personal calificat salvarea pe pirtiile de schi si amenajarea si întretinerea domeniului schiabil.

Exista 20 de formatori de pisteuri/salvatori în Franta, ei sunt calificati drept „maistri pisteuri”. Nici în România, nici în Bulgaria nu existau formatori de pisteuri. Proiectul a permis identificarea si formarea viitorilor formatori.

Acestia au beneficiat în cursul proiectului de formare pedagogica pentru stapânirea sistemului în ansamblu si elaborarea resurselor pedagogice aferente.
    
Un grup de minimum 9 formatori de pisteuri/salvatori pe tara, adica 27 de formatori de pisteuri/salvatori au fost formati în baza unei practici pedagogice inovatoare

Dincolo de termenul final al acestui proiect, acesti formatori de pisteuri/salvatori vor asigura în cadrul planului de dezvoltare a statiunilor multiplicarea progresiva a informatiei în rândul pisteur-ilor (operator pîrtie de schi pt. România). Pentru aceasta, a fost nevoie ca noul dispozitiv sa fie înscris procedurile si reglementarile nationale.

Rezultate

Toate rezultatele proiectului sunt accesibile in mod gratuit pe site-ul proiectului www.pisteur.eu in sectiunea DOCUMENTE (mai jos). Proiectul de transfer i-a condus pe parteneri spre obtinerea mai multor rezultate, pentru care prezentam urmatoarea lista:
•    1_BG_fr Analiza situatiei privind organizarea activitatilor de intretinere si salvare pe domeniul schiabil in Bulgaria (in limba franceza)
•    1_BG_bg Analiza situatiei privind organizarea activitatilor de intretinere si salvare pe domeniul schiabil in Bulgaria (in  limba bulgara)
•    1_FR_fr Analiza situatiei privind organizarea activitatilor de intretinere si salvare pe domeniul schiabil in Franta (in limba franceza)
•    1_RO_fr Analiza situatiei privind organizarea activitatilor de intretinere si salvare pe domeniul schiabil in Romania (in limba franceza)
•    1_RO_ro Analiza situatiei privind organizarea activitatilor de intretinere si salvare pe domeniul schiabil in Franta in Romania (in limba romana)
•    1_EU_bg Sinteza europeana a Analizei situatiei privind organizarea activitatilor de intretinere si salvare pe domeniul schiabil in Bulgaria, Franta si Romania (in limba bulgara)
•    1_EU_fr Sinteza europeana a Analizei situatiei privind organizarea activitatilor de intretinere si salvare pe domeniul schiabil in Bulgaria, Franta si Romania (in limba franceza)
•    1_EU_ro Sinteza europeana a Analizei situatiei privind organizarea activitatilor de intretinere si salvare pe domeniul schiabil in Bulgaria, Franta si Romania (in limba romana)
•    2_EU_bg Studiu privind conditiile de transfer a Brevetului National pisteur/salvator din Franta in Bulgaria si Romania (in limba bulgara)
•    2_EU_fr Studiu privind conditiile de transfer a Brevetului National pisteur/salvator din Franta in Bulgaria si Romania (in limba franceza)
•    2 _EU_ro Studiu privind conditiile de transfer a Brevetului National pisteur/salvator din Franta in Bulgaria si Romania (in limba romana)
•    3_BG_fr Referential de activitati pentru pisteur si salvator in Bulgaria (in limba franceza)
•    3_BG_bg Referential de activitati pentru pisteur si salvator in Bulgaria (in limba bulgara)
•    3_FR_fr Referential de activitati pentru pisteur si salvator in Franta (in limba franceza)
•    3_RO_fr Referential de activitati pentru pisteur si salvator in Romania (in limba franceza)
•    3_RO_ro Referential de activitati pentru pisteur si salvator in Romania (in limba romana)
•    3_EU_bg Referential european de activitati pentru pisteur (in limba bulgara)
•    3_EU_fr Referential european de activitati pentru pisteur (in limba franceza)
•    3_EU_ro Referential european de activitati pentru pisteur (in limba romana)
•    4_EU_bg Program modular european de formare pentru pisteur (in limba bulgara)
•    4_EU_fr Program modular european de formare pentru pisteur (in limba franceza)
•    4_EU_ro Program modular european de formare pentru pisteur (in limba romana)
•    5_EU_bg_fr_ro Lista resurse pedagogice pentru Programul modular european de formare pisteur si salvator
•    6_EU_bg Program european de formare de formatori (in limba bulgara)
•    6_EU_fr Program european de formare de formatori (in limba franceza)
•    6_EU_ro Program european de formare de formatori (in limba romana)
•    7_EU_bg_fr_ro Site internet www.pisteur.eu
•    8_EU_bg Brosura Transfer al Brevetului National Pisteur/Salvator din Franta in Bulgaria si Romania (in limba bulgara)
•    8_EU_fr Brosura Transfer al Brevetului National Pisteur/Salvator din Franta in Bulgaria si Romania (in limba franceza)
•    8_EU_ro Brosura Transfer al Brevetului National Pisteur/Salvator din Franta in Bulgaria si Romania (in limba romana)
•    9_EU_bg_fr_ro CD-rom : Transfer al Brevetului National Pisteur/Salvator din Franta in Bulgaria si Romania (in limba bulgara, franceza si romana)

Parteneriat

Consortiul proiectului a fost condus de Universitatea TRANSILVANIA Brasov (România) în calitate de Promotor si de Grupul de Interes Public – Formare si Insertie Profesionala al Academiei din Grenoble (GIP FIPAG) (Franta) în calitate de coordonator general.

Consortul este constituit din 12 parteneri din 3 tari. Din fiecare tara participa urmatoarele categorii de parteneri: 

  • Organizatii profesionale (P3-P4-P5-P7-P8-P11), societati de teleferice, asociatii ale directorilor de servicii ale pirtiilor de schi, organizatii de salvare montana, statiuni de ski. Acesti parteneri au dezbatut despre organizarea serviciilor pentru pârtii, despre asocierea functiilor întretinere/salvarer, despre formarea pisteur-ilor si salvatorilor etc. 
  • universitati (P0-P9) în cadrul carora functioneaza un departament din domeniul turismului sportiv (expertiza stiintifica)
  • organisme de consiliere (P1-P2-P6-P10-P12), inginerie de formare, management de proiecte.

Organismele partenere în proiect sunt urmatoarele:

Bulgaria:

Franta:

România:

Germania:

Durata proiectului

Proiectul a avut o durata de 2 ani si s-a desfasurat între decembrie 2008 si decembrie 2010.

Proiectul s-a derulat în 4 faze:
 
Faza I : LANSAREA PROIECTULUI SI ELABORAREA REFERENTIALELOR (STANDARDELOR).

Faza II : CERCETAREA CONDITIILOR DE TRANSFERABILITATE SI ANALIZA ACTIVITATILOR PROFESIONALE

Faza III : TRANSFERUL / ADAPTAREA PRODUSELOR DE FORMARE

Faza IV : Operationalizarea si promovarea noii oferte de formare în tarile partenere

Limba

Limba de lucru a proiectului este franceza. La sfârsitul proiectului, toate rezultatele vor fi disponibile în 3 limbi: franceza, bulgara si româna.

Finantare

Proiectul PISTEUR este finanţat de Comisia Europeana prin programul sectorial Leonardo da Vinci. Partenerii asigura o cofinanţare de 27,38% din bugetul total de 389 487 euro.

Documente

Galerie foto